Competició de pista
Estadi d'Atletisme
Equip Trail Running
Escola Atletisme
Competicions
 • Competició de pista

  Competició de pista

 • Estadi d'Atletisme

  Estadi d'Atletisme

 • Equip Trail Running

  Equip Trail Running

 • Escola Atletisme

  Escola Atletisme

 • Competicions

  Competicions

Els nostres objectius van més a assolir un bon aprenentatge de les activitats atlètiques que no a aconseguir resultats competitius.

Volem oferir una àmplia formació física de base, incidint en les habilitats motrius bàsiques, prenent com a model les tècniques fonamentals de les activitats atlètiques.

Fer un treball multilateral incidint en els fonaments tècnics de les activitats atlètiques més complexes: llançaments, perxa, tanques, etc.

Preparar als nens/es per ser hàbils i per què tinguin un ampli bagatge motriu. Aquest aprenentatge els ha de permetre en un futur (categories cadet a júnior), iniciar-se en entrenaments més específics per millorar les seves capacitats i dirigir els seus esforços cap a la disciplina/es que li resulti més atractiva o per la que estigui més qualificat.

A totes les sessions treballar elements de les disciplines bàsiques de l’atletisme, buscant la correcta execució tècnica de totes elles.

 

 

escola

 

 

Incidir, especialment, en aquelles disciplines més difícils, per tal d'assolir els coneixements bàsics.

Les sessions tindran un alt contingut lúdic, no oblidem que treballem amb nens., no es poden fer sessions d’adults reduïdes per a nens. L'entrenament ha de ser engrescador i motivador i al mateix temps adaptat a les seves necessitats.

Potenciar l'agilitat com a capacitat complexa que inclou components de coordinació, equilibri, elasticitat , velocitat i força, resultat d'una gran riquesa motora.

Els exercicis seran preferentment d'aplicació a diverses disciplines atlètiques per tal d'assolir una millor transferència d'hàbits motrius i una optimització dels temps d'entrenament.