Competició de pista
Estadi d'Atletisme
Equip Trail Running
Escola Atletisme
Competicions
 • Competició de pista

  Competició de pista

 • Estadi d'Atletisme

  Estadi d'Atletisme

 • Equip Trail Running

  Equip Trail Running

 • Escola Atletisme

  Escola Atletisme

 • Competicions

  Competicions

Des del Club Atletisme Olot-Terra de Volcans creiem que els pares són part fonamental en el correcte desenvolupament de la formació esportiva del nen/a i per això és convenient que tinguin en compte els següents consells:

1. Col·laborar en les tasques que indiqui el club.

2. Ser respectuosos amb els monitors, els àrbitres i la resta d'atletes.

3. Manifestar una actitud positiva i animar l'esforç que fa el nen/a.

4. No castigar el fill/a privant-lo de la pràctica esportiva.

5. Mostrar interès per l'activitat que fa el seu fill.

6. Reconèixer la tasca que realitza l'entrenador.

7. Acceptar els èxits i els fracassos (no maximitzar els fracassos).

8. Ser espectador.

9. Comunicar als monitors qualsevol incidència o aspecte a tenir en compte referit al seu fill.

10. Potenciar els aspectes positius de l'esport.

Tot i que no és l'objectiu principal, participarem en diverses competicions com una activitat més del programa, ressaltant el seu aspecte festiu, social i de cohesió del grup/equip com pot ser el Circuit Comarcal de Cros de la Garrotxa o en proves provincials de pista.

És positiu participar amb altres nens/es i compartir una activitat a l 'aire lliure com el cros, gaudir d’unes instal·lacions com unes pistes d’atletisme o bé participar en proves amb jutges oficials d'atletisme. Així, el nen/a pot comprovar com ha millorat en l’aprenentatge de les diferents disciplines i això li servirà d’estímul i d’autosuperació.

 

 

grup

 

 

D'altra banda també s’ha d'aprendre a guanyar i a perdre. No oblidem que la disciplina esportiva ajuda a formar el caràcter del nen.

Per remarcar l'aspecte social de les competicions realitzarem algunes jornades d'àmbit estrictament social, afavorint la cohesió del grup i, en un ambient més distès, l'aproximació dels pares i familiars al club.

Els nostres objectius van més a assolir un bon aprenentatge de les activitats atlètiques que no a aconseguir resultats competitius.

Volem oferir una àmplia formació física de base, incidint en les habilitats motrius bàsiques, prenent com a model les tècniques fonamentals de les activitats atlètiques.

Fer un treball multilateral incidint en els fonaments tècnics de les activitats atlètiques més complexes: llançaments, perxa, tanques, etc.

Preparar als nens/es per ser hàbils i per què tinguin un ampli bagatge motriu. Aquest aprenentatge els ha de permetre en un futur (categories cadet a júnior), iniciar-se en entrenaments més específics per millorar les seves capacitats i dirigir els seus esforços cap a la disciplina/es que li resulti més atractiva o per la que estigui més qualificat.

A totes les sessions treballar elements de les disciplines bàsiques de l’atletisme, buscant la correcta execució tècnica de totes elles.

 

 

escola

 

 

Incidir, especialment, en aquelles disciplines més difícils, per tal d'assolir els coneixements bàsics.

Les sessions tindran un alt contingut lúdic, no oblidem que treballem amb nens., no es poden fer sessions d’adults reduïdes per a nens. L'entrenament ha de ser engrescador i motivador i al mateix temps adaptat a les seves necessitats.

Potenciar l'agilitat com a capacitat complexa que inclou components de coordinació, equilibri, elasticitat , velocitat i força, resultat d'una gran riquesa motora.

Els exercicis seran preferentment d'aplicació a diverses disciplines atlètiques per tal d'assolir una millor transferència d'hàbits motrius i una optimització dels temps d'entrenament.

pista

 

 

El Club Atletisme Olot- Terra de Volcans és una entitat fundada l'any 2009, sense ànim de lucre i que té com a finalitat el foment i la pràctica de l'esport de l'atletisme a Olot i la Garrotxa. És un club obert a tothom, grans i petits, que té com a objectiu principal fer esport i fomentar hàbits saludables per gaudir d’una vida sana.

Per aquest motiu hem posat en funcionament la nostra Escola d'Atletisme, adreçada a nens i nenes de entre 6 i 12 anys. Volem fer una tasca d'iniciació i formació dels nens i nenes a càrrec dels nostres entrenadors voluntaris.

Volem ensenyar els fonaments de l'atletisme partint de mètodes adaptats a les edats de cadascú, perquè descobreixin per si mateixos totes les disciplines que el formen com salts, llançaments i curses.

Els objectius a assolir són a llarg termini i com a resultat d'una feina continuada que confiem que es consolidi en el temps.

 

La intenció és crear un grup de nens/es que s’integrin a l’escola i aconseguir formar joves atletes, augmentant el grup amb el pas del temps.

 

Volem donar-nos a conèixer arribant a les escoles i puntualment fent servir els mitjants de comunicació locals. Sabem però, que la millor publicitat vindrà del “boca-orella”, com a resultat de la bona feina feta, de la satisfacció i progressos dels nens/es que formin part del nostre projecte, així com de l’interès dels pares.

 

Si voleu inscriure el vostre fill o filla a la nostra Escola d'Atletisme, omple el formulari que trobaràs a continuació.

Si vols fer-te soci del nostre club, és molt senzill. Omple el formulari que trobaràs a sota i fes enviar. Rebrem les teves dades i et donarem d'alta.

La quota de soci anual és de 40 € i es paga per domiciliació bancària durant la primera setmana de juliol. La quota serà proporcional depenent del mes que et donis d'alta.

relleusgirona

 

Avui els nostres Volcanets han participat a Girona,  en el Campionat Territorial de Relleus en categories de Promoció. Els nens han pres part en diferents distàncies com ara 4x60m en la que l'equip benfamí format per la Mirian Chibani, Paula Falcon, Anna Bosch i Carlota Trisant ha quedat en segona posició, i l'equip aleví de 3x60 i 3x600m format per la Rosa Anna Moreno, Aida Berga i Ariadna López.

Continua el procés de formació d'atletes de la nostra Escola d'Atletisme.